RAČUNOVODJA ZA VAS

Računovodski servis za vsa mikro, majhna in srednje velika podjetja

Mi vemo zakaj, kako in kdaj

O PODJETJUKONTAKT

O PODJETJU 

Ste lastnik mikro, majhnega ali srednje velikega podjetja ?
Potrebujete zaneseljivega računovodjo ?

SEDAJ STE NA PRAVEM MESTU! 

POSLUŠAMO, SVETUJEMO, REALIZIRAMO

ODPIRALNI ČAS

PON – PET : 8.00 – 16.00

SOBOTE : ZAPRTO

NEDELJE IN PRAZNIKI : ZAPRTO

040 741 959

040 746 033

racunovodstvo@cegi.si

Zasavska cesta 65, Kranj

SMO PRILAGODLJIVI, UGODNI IN MOBILNI  

“Numbers are the highest degree of knowledge. It is knowledge itself.”

-Plato

NAŠE STORITVE

POSLUŠAMO, SVETUJEMO, REALIZIRAMO

Opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • knjiženje maloprodaje,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • izdelava statistike finančnih računov
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom, 

UREDITE PAPIRJE IN RAČUNE ŠE DANES

Stopite v stik z nami in povejte kje tiči vaš problem

DIGILIZIRAMO IN DOSTAVIMO VAM DOKUMENTE

Poslovanje naredimo lažje za vas, saj vemo, da je čas denar

Informativne cene 

PAKET MIKRO

30€

Paket je primeren za samostojne podjetnike z enostavnim knjigovodstvom

PAKET MINI

45€

Paket je primeren za  podjetja, ki imajo do 2 zaposlena

PAKET PODJETNIK

OD 100€ DALJE

Paket je primeren za srednje velika podjetja

“Behind every great business is a great accountant.”

-Unknown

RAČUNOVODJA?

Vas zanima več o delu računovodje in kaj počnemo?
Si želite spoznati poslovni svet številk? 

PREBERITE VEČ O NAŠEM DELU 

Računovodja je eden od glavnih igralcev v vsakem poslu ne glede na to, ali dela za veliko korporacijo ali majhno podjetje. Računovodja spremlja in beleži pretok denarja skozi podjetja ali organizacije.

Odgovornost računovodje je, da preveri pravilnost vseh transakcij denarja in se prepriča, da so vse te transakcije zakonite. Poleg tega morajo spremljati trenutne smernice na področju računovodstva. Lahko se zgodi, da računovodja dela za podjetje na podlagi pogodbe, v skladu s katero vodi knjige ali vsako leto naredi davčne napovedi. Prav tako se lahko odločijo za delo za posameznike, katerim pomagajo pri njihovih finančnih odločitvah, davčnih napovedih ali drugih vprašanjih, povezanih z denarjem.

Z uporabo številk in računovodskih izkazov ter svojega znanja matematike, računovodstva, prava in financ računovodja opisuje zdravje podjetja, organizacije ali posameznika. Analizira dobičke in izgube, ki zagotavljajo informacije, ki jih potrebujejo investitorji in lastniki podjetij, da bi ocenili, kako bo podjetje poslovalo čez čas. Te informacije so podlaga za poročilo družbi in vložitev pravnih poročil. Sledeče so nekatere od nalog, ki jih ima računovodja:

– Določa izplačane plače; vzdržuje podatke o izplačanih plačah; pripravlja in obdeluje mesečne plačilne liste

– Komunicira z notranjimi in zunanjimi revizorji pri dopolnitvi revizije

– Naredi obračun računov in računovodskih usmeritev za osebje, prodajalce in stranke

– Pripravi in pregleda proračun, prihodke, odhodke, vnose plače, račune in druge računovodske dokumente

– Analizira in pregleda proračune in izdatke za lokalno, državno, zvezno in zasebno financiranje, pregleda pogodbe in nepovratna sredstva

– Pripravi izkaze uspeha in mesečno poročilo o izdatkih gospodarske družbe oz. organizacije

– Analizira trende prihodkov in izdatkov ter glede na to priporoči ustrezno proračunsko raven, poleg tega tudi zagotovlja nadzor nad izdatki

– Zbere in analizira finančne podatke za pripravo računov, kot so splošne glavne knjige in dokumenti o poslovnih transakcijah

– Nadzoruje vnos in obdelavo finančnih podatkov in poročil za avtomatizirane finančne sisteme družb

– Reši računovodske razlike

– Vzpostavi, vzdržuje in usklajuje izvajanje računovodstva in računovodskih postopkov nadzora

– Priporoča, razvija in vzdržuje baze finančnih podatkov, sisteme za računalniško programsko opremo in  zbirke osebnih podatkov.

.

Javno računovodstvo

To bi bil računovodski servis za širšo javnost, za katerega se šteje, da je bolj profesionalno kot zasebno računovodstvo. Potrjene in certificirane javne računovodje lahko zagotavljajo javne računovodske storitve.

Zasebno računovodstvo

Gre za obračunavanje, ki je omejeno le na eno podjetje, v katerem računovodja prejme plačo na osnovi delodajalcev in zaposlenih. Ta izraz se uporablja tudi, če je delodajalec del javne družbe.

BDP računovodstvo

Namesto pojma običajnega poslovnega subjekta BDP računovodstvo uporablja gospodarski ali družbeni koncept pri vzpostavljanju računovodstva. Ta vrsta računovodstva je odgovorna za zagotavljanje letne javne ocene kupne moči države. BDP (bruto družbeni proizvod) se nanaša na celotno tržno vrednost vseh proizvodov in storitev, ki jih v državi naredijo oz. opravijo običajno v enem koledarskem letu.

Fiduciarno računovodstvo

To vrsto računovodstva opravlja skrbnik, izvršitelj, pooblaščenec ali kdorkoli drug v položaju zaupanja. Naloga računovodje je, da vodi evidenco in pripravlja poročila, katerih odobritev je lahko tudi v pristojnosti sodišča. Fiduciarni računovodja bo nadzoroval vse premoženje, ki je predmet zapuščine (pri dedovanju) ali sklada.

Sklad ali vladno računovodstvo

Te vrste računovodja bo delal za neprofitne organizacije, podružnice ali enote na katerikoli ravni države. Enako kot pri običajnem računovodstvu se uporablja sistem dvojnega vstopa za obračunavanje v revijah in knjigah. Lahko se uporabljajo storitve zasebnih ali javnih računovodij kot pri vsakem poslovnem subjektu. Za nadzor se uporabljajo obračunavanje in posebna sredstva, saj motiva dobička ni mogoče uporabiti kot merila učinkovitosti.

Forenzično računovodstvo

Forenzično računovodstvo je posebnost prakse s področja računovodstva, ki opisuje posle, ki izhajajo iz dejanskih ali pričakovanih sporov ali pravdnih postopkov. “Forenzična” pomeni “primerna za uporabo v dokaznem postopku na sodišču.” To je potencialni rezultat in standard, ki je na splošno vodilo forenzičnim računovodjem pri delu. Forenzični računovodje, imenovani tudi forenzični revizorji ali preiskovalni revizorji, pogosto priskrbijo strokovne dokaze za morebitno sojenje. V vseh večjih računovodskih podjetij, pa tudi v mnogih srednje velikih in butičnih podjetjih, imajo strokovne forenzične računovodske službe. Znotraj teh skupin lahko pride do dodatne specializacije: nekateri forenzični računovodje so lahko npr. specializirani samo za zavarovanje terjatev, terjatve za telesne poškodbe, goljufije, gradbeništvo ali za revizijo licenc.

Investicijsko ali naložbeno računovodstvo

Investicijsko računovodstvo, naložbeno računovodstvo ali računovodstvo vrednostnih papirjev – vsi sinonimi opisujejo postopek obračunavanja za naložbeni portfelj, kot so vrednostni papirji, blago ali nepremičnine, ki so se vložile v investicijski sklad, npr. vzajemni sklad ali hedge sklad.

 

Ni tipičnega delovnega mesta za računovodjo v smislu, da bi bile za posamezen posel potrebne storitve  enega samega računovodje oz. da bi družba uporabljala storitve enega samega računovodje. Večja družba ima običajno računovodski oddelek, ki zaposluje veliko računovodij in ima hierarhično strukturo. Lahko pa je v poslovalnici le en računovodja, ki poroča nadzorniku na regionalni ali nacionalni sedež..

Če pomislite na računovodjo, ste si morda zamislili nekoga, ki je videti, kot da zanj ne obstaja nič drugega, kot da cel dan premleva številke, njegova roka pa je videti zamegljena, ker tako hitro uporablja kalkulator. Ta slika je nedvomno stvar preteklosti. Danes je računovodstvo bolj timsko delo in današnji računovodja je kariero najverjetneje začel kot mlad član skupine. Morda ste odgovorni za pripravo računovodskih izkazov družb, revidiranje računovodskih izkazov neke stranke ali pa morda preživite delovni čas ena na ena s strankami in jim pomagate s svojimi edinstvenimi računovodskimi nasveti. Biti računovodja v današnjem svetu pomeni imeti sposobnost za sodelovanje in komunikacijo z drugimi ljudmi, pa tudi spretnosti za reševanje problemov. Naloge, ki spadajo v delovno področje računovodje, so veliko bolj raznolike, kot si mnogi ljudje mislijo.

STIK Z NAMI  

Imate vprašanje, pripombo ali pohvalo?

STOPITE V STIK Z NAMI! 

040 741 959

040 746 033

info@cegi.si

Zasavska cesta 65

Powered by ZUM

RAČUNOVODSKI SERVIS ZA VAS

MI VEMO ZAKAJ, KAKO IN KDAJ

 

O PODJETJU

SMO PRILAGODLJIVI, UGODNI IN MOBILNI

POSLUŠAMO SVETUJEMO REALIZIRAMO

KJE NAS NAJDETE?

Zasavska cesta 65

ODPIRALNI ČAS

PON – PET : 8.00 – 16.00

SOBOTE : ZAPRTO

NEDELJE IN PRAZNIKI : ZAPRTO