Računovodstvo
CEGI d.o.o.

vodenje poslovnih knjig

izvajamo za vse vrst poslovnih subjektov. Največ za družbe z omejeno odgovornostjo (D.o.o.) in samostojne podjetnike (S.p.)

svetovanje

Svetovanje na računovodskem, davčnem in kadrovskem področju.

VODENJE POSLOVNIH KNJIG

izvajamo za vse vrste polovnih subjekotv. Največ za družbe z omejeno odgovornostoji (D.o.o.) in samostojne podjetnike (S.p.)

SVETOVANJE

svetovanje na računovodskem, davčnem in kadrovskem področju

CENE za naše storitve so vezane na velikost in raznolikost vašega poslovanja. Določimo jih na podlagi predstavitvenega/uvodnega sestanka, ki pa je neobvezujoč.

Opravljamo naslednje storitve

 • vodenje glave knjige
 • analitična evidenca saldakontov
 • izpisi odprtih postavk
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelava zaključnega računa
 • izdelava medletnih bilanc
 • vodenje blagajne
 • obračun plač
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračunj podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • knjiženje maloprodaje
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • izdelava poročil za Banko Slovenije
 • izdelava statistike finančnih računov
 • vodenje plačilnega prometa
 • obračun obresti
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom

–  Zasavska cesta 65  –  4000 Kranj  –  040 741 959  –  info@cegi.si  –